ФОРМА НА ПРЕВОДАЧА

 • ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ

 • напр. BUL-ENG, RUS-BUL и т.н.
 • ПРЕВОДАЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

  Разкажете ни за преводаческия си опит.
  *или съм в процес на издаването му от ведомството
 • Опишете опита си в устните преводи
 • Accepted file types: pdf, doc, docx.
 • ЗАПЛАЩАНЕ

  Моля, посочете цените, на които работите.
 • цена за обикновени / за експресни
 • цена за обикновен / за експресен
 • ЕКСПЕРТИЗА

 • Фактури, епикризи, договори, съдебни решения и т.н.