Агенция за преводи и легализация на документи "АРАБИКОМ 777"

1. Писмени преводи на Официални документи;
2. Устни преводи;
3. Легализация на фирмени и лични документи;
4. Заверка на документи във всички министерства, чуждестранни посолства и институции;
5. Обработка на всички Файлови формати;
6. Предпечатна подготовка;
7. Редакция и оценка на качеството;
8. Локализация на софтуер;
9. Превод на интернет страници;
10. Консултантски услуги за чужденци, извършващи стопанска дейност в България;
11. Създаване на съдържание;
12. Терминологична база данни и управление на информацията;
13. Куриерски услуги;