Писмени преводи

Премахваме езиковите бариери за гражданите и бизнеса

Професионални преводачески услуги на всички световни езици

 

Документите, които превеждаме и форматираме са:

Техническа документация: Ръководства за употреба, ръководства за услуги, инструкции за монтаж, гаранции, етикиране, уеб-базирано обучение по търговия.      

Рекламни и маркетингови материали: Каталози, презентации, брошури, съобщения в пресата, правителствени становища, реклами, уеб-базирано обучени за екипа по продажби, ревюта с клиенти.

Корпоративно съдържание: Баланси, договори, патенти, юридически консултации, наръчници по качество, Етични кодекси.

Софтуерна локализация: Потребителски интерфейс, инструменти за диагностика, помощни системи.

Уеб съдържание: интерактивни секции (електронни магазини, Често задавани въпроси).

Мултимедия: Снемане на текст от аудио и видео файлове, многоезичен дублаж на видео, снемане и превод на субтитри, озвучаване и синхронизиране движението на устните, аудио и видео обработка на филми, транскрибиране, културна оценка на мултимедийно съдържание.

 

Отделът ни по писмени преводи предлага следното:

Професионални преводи – преводи от професионални преводачи със специализация в определен отрасъл.

Преводи и легализация – преводи от оторизирани преводачи, които подпечатват превода и удостоверява, че превода 100% отговаря и е в съответствие с оригиналния документ. За повече информация, моля прочетете по-долу.

Корекция – проверка на граматика, правопис и силабификация.

Езиков преглед – проверка на преведения текст, като се вземат предвид оригиналния текст и целевата група.

Редактиране на текст – цялостно преразглеждане и целевата аудитория и адаптация на скриптове на български или на чужд език.

Графична обработка на преведен материал – преведеният текст се добавя към графичен шаблон с изображения и се прави адаптация на текста.

Заверен превод = Оторизиран превод

Заверен превод е превод, който в правен смисъл е еквивалентен на оригиналния документ. Този тип превод се прави когато става въпрос за лични документи, удостоверения, фирмени документи, съдебни решения и други подобни.

В допълнение към нашите опитни преводачи и съвременни технологии, по-високото качество на проектите на Арабиком777 се дължи на работния процес, който оптимизираме всеки ден.