Преводи в сектора на информационните технологии и телекомуникациите

Преводи в информационните технологии и телекомуникациите

Глобалната телекомуникационна индустрия е в състояние на бърза еволюция – някои дори биха казали, че е в състояние на революция. В сектора се наблюдава значителна активност на сделките по сливане и придобиване сред лидерите, заедно с бързото развитие на технологиите в момента. Само тези два фактора създават огромни предизвикателства за големите играчи, за техните доставчици и дистрибутори. Сред всички сътресения и изменения, се отварят нови възможности за компаниите, които могат да се движат бързо и да превърнат нововъзникналите конкурентни предимства в дългосрочно нарастване на пазарния си дял.

Нито един сериозен бизнес конкурент не може да пренебрегне значението на превода и подготовката на информационните си ресурси, когато става въпрос за експанзия през различни граници и часови зони. Наистина, преводите в сектора на информационните технологии и телекомуникации е от най-големия сегмент, който преминава през огромен растеж в последните години.

Експерти в IT и телекомуникационните преводи

В отговор на IT нуждите на нашите клиенти, ние сме станали експерти в подпомагане на глобалните компютърни мрежи да работят по-добре като достигат потребителите на по-отдалечени места чрез удобни софтуерни приложения и съпътстваща документация. Ние сме се специализирали в поддръжка на операциите на лидерите в бранша, както и регионални и специализирани фирми с възможност за растеж в снабдителската верига. Опитът ни в телекомуникационната индустрия и фокуса върху езиковата поддръжка ни позволява да помогнем на фирмите фундаментално да влияят на конкурентната среда в своя полза.преводи информационни технологии

Някои от инициативите от ключово значение, които изискват многоезиков превод и поддръжка:

  • Продуктова локализация
  • Пълно обслужване и оценка на качеството
  • Техническа документация за превод
  • Материали за обучение
  • Многоезиков маркетинг и бранд мениджмънт
  • Многоезиково обслужване и поддръжка
  • Управление на чуждоезиково съдържание

За всяка от вашите бизнес цели, които изискват езикова поддръжка, Арабиком777 ви осигурява ресурсите, за да ги постигнете. Arabikom777 Telecom работи на международно ниво, назначавайки специализирани екипи, който са разработени за всеки клиент въз основа на технически, езикови и управленски изисквания.

За постигане на тази цел, професионалистите в Арабиком777 доказват високата си квалификация при превода на много типове програми, ръководства за мрежово полагане и поддръжка, помощни файлове и уебстраници.

Може да разчитате на Арабиком777 като на един добър партньор в превода и локализацията на бизнес целите ви.