Агенция за преводи и легализация "АРАБИКОМ 777"

0896 814 377  info@arabikom777.com

гр. Ботевград, Център, пл. Саранск 5а, етаж 1, офис 6

Данни за фактура:

АРАБИКОМ 777 ЕООД

ЕИК по Булстат: 204548220
Адрес: 2140 Врачеш, ул. Бузлуджа №100

МОЛ: Христо Андреев

Банкова сметка (BGN):

Име на банката: UniCredit Bulbank AD
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG13 UNCR 7000 1523 7602 26

Invoicing details:

ARABIKOM 777 EOOD

Company No: 204548220
Address: 2140 Vrachesh, 100 “Buzludzha” Str.

Managing Director: Hristo Andreev

Bank account (BGN):

Bank’s name: UniCredit Bulbank AD
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG13 UNCR 7000 1523 7602 26