Агенция за преводи и легализация "АРАБИКОМ 777"

0896 814 377  info@arabikom777.com

гр. Ботевград, Център, пл. Саранск 5а, етаж 1, офис 6

Често задавани въпроси

Част от въпросите, които ви интересуват

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ  е процес, който удостоверява автентичността на документа и се извършва от министерствата (Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието) и отговаря на изискванията на международното законодателство.

АПОСТИЛ е стикер със съответните реквизити, който доказва автентичността на документа пред всички страни, подписали Хагската конвенция.

ЛИЦЕНЗИРАН ПРЕВОД е писмен превод, извършен от лицензирана преводаческа агенция върху фирмена бланка с печат и подпис на заклет преводач, включен в списъка на заклетите преводачи към дирекция "Консулски отношения" към Министерство на външните работи на Република България.

Една преводаческа страница се различава от една физическата страница.  Една физическа страница, в зависимост от шрифта и разстоянието между редовете, може да бъде 100 думи, но може да бъде и 1000 думи. Например, епикризите са сбито написани и винаги излизат повече преводачески страници от видимия обем. Съществува единен стандарт за преводаческа страница и той е 1800 символа с интервалите или 30 реда по 60 символа на ред, или около 250 думи.

Често се бъркат лицензиран превод и легализиран превод.  Има лицензиран превод, извърешен от заклет преводач, и има легализация на превод в Минстерството на външните работи. Това са две отделни услуги.

Не, легализацията на документ и лицензираният превод са две различни услуги и съответно се таксуват като две отделни цени. Вие можете да поръчате само превод или само легализация, в зависимост от Вашите нужди.

Превеждаме документи от и на 50 езика.

Легализараме над 100 документа от и за чужбина.