Нашите цени

УслугаЦена
Предпечатна обработка нa документи в pdf формат
(базисна цена)
7.00 лв./видима страница
Предпечатна обработка на документи в други формати
(базисна цена)
10.00 лв./видима страница
Поставяне на картинки и графики - цена за 1 елемент2.50 лв.
Допълнителна разпечатка на превод върху фирмена бланка на агенцията3.00 лв./брой
Допълнителна разпечатка на превод (до 5 страници)4.50 лв
Допълнителна разпечатка на превод (над 5 страници)0.60 лв/стр.
Разпечатка на текст от материал на клиента
0.60 лв./стр.
Копие от материал на клиента0.60 лв./стр.
Набор на текст
6.00 лв./стр.
Набор на текст на английски език9.50 лв./стр.
Набор на текст на друг езикпо договаряне
При обработка на ръкописен текст плюс 20% от цената на съответната услуга.
Формуляр за кандидатстване за Зелена карта35.00 лв./бр.
Формуляр за кандидатстване за виза за САЩ и насрочване на интервю59.00 лв./човек
Попълване на електронен формуляр15.00 лв./стр.
Попълване на формуляр (на ръка)15.00 лв./стр.
Редакция на превод50% от цената на превода за съответните езици

 

Цени за писмен превод- B

Езикова групаБавна поръчка
/3 работни дни/
ПЪРВА ГРУПА

aнглийски, испански, италиански, немски, руски, френски
10 лв/стр. за клас А
12 лв/стр. за клас B
15 лв/стр. за клас C
20 лв/стр. за клас D
ВТОРА ГРУПА

гръцки, македонски, молдовски, полски, румънски, словашки,

сръбски, турски, хърватски, чешки
16 лв/стр. за клас А
18 лв/стр. за клас B
20 лв/стр. за клас C
25 лв/стр. за клас D
ТРЕТА ГРУПА

португалски, унгарски, украински, холандски, словенски
19 лв/стр. за клас А
20 лв/стр. за клас B
24 лв/стр. за клас C
27 лв/стр. за клас D
ЧЕТВЪРТА ГРУПА (редки езици)

албански, арабски, датски, иврит, латвийски, литовски,

норвежки, португалски, шведски
28 лв/стр. за клас A
32 лв/стр. за клас B
34 лв/стр. за клас C
40 лв/стр. за клас D
ПЕТА ГРУПА (екзотични езици)

индонезийски, китайски, корейски, кюрдски,

персийски, фински, хинди, японски и др.

По запитване в зависимост от документа
Клас А – бланкови документи: свидетелство за съдимост, студентско уверение, общински документи: удостоверение за раждане/ за граждански брак/ наследници/идентичност на имена /постоянен адрес /родствени връзки /семейно положение/ за местно лице, препис от акт за смърт; лични карти, паспорти, свидетелство за управление на МПС, удостоверение за брак с чужденец, удостоверение за придобито/отказано гражданство, други бланкови документи.
Клас B – типови документи: образователни документи: академична справка, диплома за средно образование, диплома за висше образование, приложение към диплома, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за завършен клас/ образователна степен/ професионална квалификация, удостоверение за преместване в друго училище; CV, декларация пред нотариус, договор за МПС, кръщелно свидетелство, медицинско свидетелство, пълномощно за МПС, декларация от родител, спесимен, удостоверения от Агенцията по вписванията; ГДД, ГФО, Счетоводни – баланси, отчети и пр.; сертификати за съответствие, общи указания за употреба, медицинско свидетелство, служебна бележка, служебна бележка за доход, удостоверение от КАТ и полиция/ НОИ/ НАП/ банка, удостоверение за църковен брак, удостоверение от районното мюфтийство, сертификати, препоръки, фактури, фиш за заплата; удостоверение от военно окръжии/ военна прокуратура.
Клас C – общоспециализирани документи: актуално състояния на фирма, учредителен акт на дружество, тръжна документация, договори, споразумения, специални пълномощни, фирмени презентации, имунизационен паспорт, медицински заключения, формуляр за хоспитализация, протокол от полицията, счетоводни баланси, съдебни решения, дипломна работа, атестат, специализирани указания за употреба и договори за покупко-продажба на имоти/ акции/ наем/ управление; дружествен/трудов договор, приложения към договори, споразумения, фирмени/технически оферти, нотариални актове; документи за ипотека, ревизионни актове, наказателна преписка, превод на сайтове, одиторски доклад, оценителски доклад, стратегии, фирмен профил, каталози, фирмени процедури и правила; декларации за съответствие; условия за тръжни процедури; тръжни процедури; наказателни преписки; анекси към договори; дружествени устави; протоколи за охранителна дейност; молба до съд, писмо до съд; свидетелства за регистрация на дружества и/или продукти
Клас D – специализирани документи: специализирани документи: специализирани документи в областите банкиране, финанси и икономика, техника, енергетика, застраховане, информационни технологии и софтуерни системи, право, биология и екология, физика и химия, други науки, петролна промишленост, телекомуникации, строителство и архитектура, селско стопанство, епикризи, ТЕЛК, резултати от изследвания, медицински свидетелства, амбулаторни листове и други документи със специфична медицинска тематика; технически спецификации по тръжни процедури; протокол за хигиенна оценка
Важно: Преводът се таксува според обема на оригиналния текст, а при невъзможност - според обема на превода; 1 преводаческа страница е равна на 1800 знака с интервалите (по БДС) или на 1500 знака без интервалите (според ЕС стандартите).
Тя се изчислява по следния начин при:

БДС : Microsoft Word/Tools/Word count/Characters (with spaces), като разделите резултата на 1800
ЕС стандарт : Microsoft Word/Tools/Word count/Characters (no spaces), като разделите резултата на 1500

Броят на видимите страници на вашия документ може да се различава от броя страници на готовия превод.

Цени за легализация на документи

Легализация на документи – гаранция за най-добра ЦЕНА и КАЧЕСТВО

Агенция АРАБИКОМ 777 е лицензирана от Министерство на външните работи и предлага Легализация на документи, Заверка с Апостил, Заверка на преводи и Легализация на документи в чуждестранни посолства. Екипът на Агенцията ще подготви Вашите документи напълно съобразено със законите на страната, за която е предназначен документът. Ще разполага с всички необходими заверки и, ако съответната държава го изисква, апостил.

Няма да са Ви необходими никакви допълнителни печати и заверки!
Видове документиБавна поръчкаБърза поръчкаЕкспресна поръчка
Легализация на превод в КО на МВнР
25.00 лв.35.00 лв. 45.00 лв.
Легализация на документ в КО на МВнР 25.00 лв.35.00 лв. 45.00 лв.
Легализация на Общински документи за чужбина /с включени държавни такси/
Удостоверение за брак45 лв. / 6 дни60 лв/ 3 дни75 лв. / 1 ден
Удостоверение / Акт за раждане45 лв. / 6 дни60 лв/ 3 дни75 лв. / 1 ден
Удостоверение за семейно положение45 лв. / 6 дни60 лв/ 3 дни75 лв. / 1 ден
Удостоверение за родствени връзки45 лв. / 6 дни60 лв/ 3 дни75 лв. / 1 ден
Удостоверение за наследници45 лв. / 6 дни60 лв/ 3 дни75 лв. / 1 ден
Удостоверение за идентичност на имената45 лв. / 6 дни60 лв/ 3 дни75 лв. / 1 ден
Удостоверение за постоянен или настоящ адрес45 лв. / 6 дни60 лв/ 3 дни75 лв. / 1 ден
Удостоверение за сключване на брак с чужденец45 лв. / 6 дни60 лв/ 3 дни75 лв. / 1 ден
Смъртен акт - препис извлечение45 лв. / 6 дни60 лв/ 3 дни75 лв. / 1 ден
Удостоверение за проф. квалификация 45 лв. / 8 дни55 лв. / 6 дни70 лв. / 4 дни
Легализация на Образователни документи за чужбина
/с включени държавни такси/

Диплома за средно образование
55 лв/ 10 дни65 лв/ 6 дни82 лв/ 2 дни
Диплома за висше образование55 лв/ 10 дни65 лв/ 6 дни82 лв/ 2 дни
Приложение към диплома
55 лв/ 10 дни65 лв/ 6 дни82 лв/ 2 дни
Диплома за полувисше медицинско образование55 лв/ 10 дни65 лв/ 6 дни80 лв/ 2 дни
Академична справка55 лв/ 10 дни65 лв/ 6 дни82 лв/ 2 дни
Студентско уверение55 лв/ 10 дни65 лв/ 6 дни82 лв/ 2 дни
Удостоверение за завършен клас55 лв/ 10 дни65 лв/ 6 дни82 лв/ 2 дни
Свидетелство за основно образование55 лв/ 10 дни65 лв/ 6 дни80 лв/ 2 дни
Удостоверение за придобита квалификация55 лв/ 10 дни65 лв/ 6 дни80 лв/ 2 дни
Удостоверение за образователна степен55 лв/ 10 дни65 лв/ 6 дни82 лв/ 2 дни
Удостоверение за преместване55 лв/ 10 дни65 лв/ 6 дни82 лв/ 2 дни
Документи, издадени от съда и нотариуси
/с включени държавни такси/

Свидетелство за съдимост45 лв. / 6 дни70 лв. / 3 дни
Удостоверение за гражданство45 лв. / 6 дни70 лв. / 3 дни
Декларация пред нотариус45 лв. / 6 дни70 лв. / 3 дни
Нотариален акт45 лв. / 6 дни70 лв. / 3 дни
Съдебно решение45 лв. / 6 дни70 лв. / 3 дни
Пълномощно45 лв. / 6 дни70 лв. / 3 дни
Договори, учредителни актове45 лв. / 6 дни70 лв. / 3 дни
Удостоверение за промяна45 лв. / 6 дни70 лв. / 3 дни
Удостоверение за актуално състояние45 лв. / 6 дни70 лв. / 3 дни
Удостоверения за несъстоятелност, банкрут или ликвидация45 лв. / 6 дни70 лв. / 3 дни
Удостоверение от прокуратурата45 лв. / 6 дни70 лв. / 3 дни
Служебни бележки за работа, доход и отпуск45 лв. / 6 дни70 лв. / 3 дни
Медицински документи
Епикриза45 лв. / 8 дни55 лв. / 6 дни70 лв. / 4 дни
Имунизационен паспорт45 лв. / 8 дни55 лв. / 6 дни70 лв. / 4 дни
Медицинско изследване45 лв. / 8 дни55 лв. / 6 дни70 лв. / 4 дни
Медицинско свидетелство45 лв. / 8 дни55 лв. / 6 дни70 лв. / 4 дни
Медицинско направление45 лв. / 8 дни55 лв. / 6 дни70 лв. / 4 дни
ТЕЛК решение45 лв. / 8 дни55 лв. / 6 дни70 лв. / 4 дни
Документи от МВР, КАТ, Полиция, МО
Удостоверение от МВР50 лв. / 6 дни75 лв. / 4 дни90 лв. / 2 дни
Удостоверение от Полиция, КАТ50 лв. / 6 дни75 лв. / 4 дни90 лв. / 2 дни
Удостоверение от Министерство на отбраната50 лв. / 6 дни75 лв. / 4 дни90 лв. / 2 дни
Удостоверение от Военно окръжие50 лв. / 6 дни75 лв. / 4 дни90 лв. / 2 дни
Документи от данъчна администрация и НАП40 лв. / 5 дни60 лв. / 3 дни80 лв. / 1 ден
Църковни документи
Кръщелно свидетелство50 лв. / 6 дни75 лв. / 4 дни90 лв. / 2 дни
Удостоверение за църковен брак50 лв. / 6 дни75 лв. / 4 дни90 лв. / 2 дни
Удостоверение за първо причастие50 лв. / 6 дни75 лв. / 4 дни90 лв. / 2 дни
Заверка в мюфтийство
40 лв. / 6 дни
Банкови документи
Удостоверение за сметка в банка46 лв. / 5 дни70 лв. / 3 дни97 лв. / 1 ден
Банкова референция46 лв. / 5 дни70 лв. / 3 дни97 лв. / 1 ден
Документи от НОИ - удостоверение за стаж и пенсия и др.56 лв./ 5 дни76 лв./ 3 дни110 лв./ 1 ден
Заверка удостоверяване легализацията на чуждестранен документ,
извършена от дипломатическото или консулско представителство на
държавата на произход на документа
25 лв. / 6 дни35 лв. / 3 дни45 лв. / 1 ден
Заверка в нотариална кантора10 лв.15 лв.15 лв.
Извлечение от трудова книжка 40 лв. / 8 дни55 лв. / 6 дни70 лв. / 4 дни
Служебни бележка от работодател 40 лв. / 8 дни55 лв. / 6 дни70 лв. / 4 дни
Служебна бележка от РУСО 40 лв. / 8 дни55 лв. / 6 дни70 лв. / 4 дни
Удостоверение от Агенцията по вписвания 40 лв. / 5 дни60 лв. / 3 дни80 лв. / 1 ден
Важно
* Посочените цени не включват превод. За цени на превода - виж Цени за писмен превод

ЕзикПридружаванеКонсекутив
Превод пред нотариус
Симултанен /за 1 преводач/
Превод по телефона
Английски, Немски, Френски, Испански, Руски, Италиански 50.00 лв 60.00 лв 55.00 лв 60.00 лв 50.00 лв.
Гръцки, Турски, Полски, Чешки, Словашки, Румънски 60.00 лв 60.00 лв 60.00 лв 70.00 лв 55.00 лв.
Всички други езици По договаряне
Екзотични езици По договаряне
Забележка:

- Посочените цени са за устен превод за 1 (един) астрономически час за един преводач.
- Клиентът осигурява транспорт, настаняване, дневни и др. разходи на преводача (ако е приложимо)
- Симултанен превод се извършва задължително от екип от поне двама преводачи.
- При заявка за същия ден, цената на услугата е по договаряне.
- Минималното време за таксуване е 1 (един) час. След десетата минута на всеки следващ час преводът се таксува като пълен час.
- В цената е включено времето, в което преводачът е с Вас, независимо дали се осъществява същински превод.

 

Цени за превод по документи

за превод от български на чужд език
Вид на документаОбем в стр.Вид на текстаЦена за I-ва група
бавна поръчка
Цена за II-ра група
бавна поръчка
Общински документи: Удостоверение за раждане, брак, постоянен адрес, смърт, наследници, семейно положение, идентичност на имената и т.н.<1.0ст.12.00
15.00
Общински документи със заверка1.0ст.12.0017.00
Диплома за средно образование, само I-ва страница, за бригада1.0ст.15.0018.00
Диплома за средно образование1.8ст.27.0035.00
Диплома ср. образ. с нотариална заверка2.0ст.30.0039.00
Диплома ср. образ. с нотариална заверка и Апостил2.6ст.39.0046.80
Диплома средно, специално2.0сл.30.0040.00
Диплома средно спец. с нот. заверка2.5сл.37.5049.50
Диплома висше, загл. страница1.0ст.15.0018.00
Диплома висше, загл. страница с нотариална заверка1.5ст.22.5030.00
Диплома висше към МК2.0сл.32.0042.00
Диплома висше към МК, с нотариална заверка2.5сл.40.0050.00
Приложение към диплома бакалавър2.0ст.28.0036.00
Приложение към диплома бакалавър с нотариална заверка2.5ст.35.0045.00
Приложение към диплома бакалавър, специално (медицинско, техническо, юридическо, IT)2.0сл.36.0040.00
Приложение към диплома бакалавър, специално, с нотариална заверка 2.5сл.40.0050.00
Приложение към диплома магистратура, след средно образ.2.5сл.40.0050.00
Приложение към диплома магистратура, след средно образ., с нотариална заверка3.0сл.48.0060.00
Приложение към диплома магистратура, след бакалавър1.0сл.15.6020.50
Приложение към диплома магистратура, след бакалавър, с нотар. заверка1.5сл.22.5027.00
Уверение за студент<1.0ст.12.0015.00
Удостоверение за завършен клас1.5ст.21.0026.00
Здравна книжка1.5сл.24.0032.00
Имунизационен паспорт1.0сл.16.0022.00
Медицинско свидетелство1.0сл.16.0022.00
Паспорт, лична карта, шофьорска книжка, международна здравна карта<1.0ст. 10.0015.00
Пълномощно за пътуване на дете в чужбина1.0ст.16.0020.00
Пълномощно за МПС, частично1.0ст.16.0020.00
Пълномощно за МПС, пълно1.5сл.24.0030.00
Договор, декларация, фактура, залена карта на МПС1.0ст.14.0018.00
Удостоверение за безаварийно шофиране1.0ст. 14.0018.00
Удостоверение за застрахователно събитие1.0ст.14.0018.00
Банково извлечение/удостоверение<1.0ст.12.0016.00
Банково извлечение/удостоверение със заверка от БНБ1.0ст.14.0018.00
Свидетелство за кръщане/църковен брак1.0ст.15.0020.00
Свидетелство за кръщане/църковен брак със заверка от Светия синод1.5ст.22.5030.00
Свидетелство за месечно възнаграждение<1.0ст.12.0015.00
Свидетелство за пенсия по болест1.0сл.16.0020.00
Свидетелство/Удостоверение за придобита квалификация1.0сл.16.0021.00
Свидетелство/Удостоверение за придобита квалификация с нотар. заверка1.5сл.24.0032.00
Свидетелство за съдимост<1.0ст.12.0015.00
Свидетелство за регистрация по ДДС, Булстат, в НАП<1.0ст.12.0015.00
Удостоверение от АВп, актуално състояние с предмет на дейност/удостоверение за вписани обстоятелства1.0сл.16.0021.00
Удостоверение от АВп, актуално състояние с подробен предмет на дейност1.5сл.24.0032.00
Удостоверение от НАП, НОИ или община за липса на задължения<1.0ст.15.0020.00
Удостоверения от Агенция за социално подпомагане1.0ст.15.0020.00
Удостоверение от НОИ за здравноосигурителни права1.0ст.15.0018.00
Удостоверение за военна служба1.0ст.15.0018.00
*Всички цени са в левa
*Когато някой от изброените документи видимо надхвърля посочения обем, то той се таксува по цени за официален превод на страница.
*Когато документът не е сред изброените, то той се таксува по цени за официален превод.
*Бавна поръчка: 3 работни дни, 3 стр./р.д.