Устни преводачески услуги


Устен превод – за бизнеса, дипломацията и науката

Устният превод е деликатна процедура, при която няма място за грешка: преводачът трябва да владее отлично двата езика, да говори перфектно, да притежава висока концентрация, точност и внимание към детайла във всеки един момент.  Със своята широка международна мрежа от специализирани преводачи, АРАБИКОМ 777 има всичко, от което се нуждаете, за да предостави услугата устен превод. Независимо дали провеждате неформално или официално събитие, нашите екипи предлагат целеви решения в съответствие с вашите изисквания.

Устен превод

Симултанен устен превод

Конференциите обединяват много хора от различни националности на едно място, предаденото послание трябва да бъде разбрано от всички присъстващи. Симултанният устен превод включва синхронно препредаване на думите на говорещия на определения език, докато говорещият говори без прекъсване. Преводачът седи в звукоизолирана кабина, носи слушалка и превежда речта в микрофон, а преводът му се предава към слушалките на присъстващите.

Консекутивен устен превод

Консекутивен устен превод е когато преводачът превежда думите на оратора към аудиторията на даден език, често с помощта на бележки, веднага щом говорещият свърши. Техниката на консекутивният превод отнема повече време в сравнение със симултанния превод. Консекутивният превод се използва за по-малки срещи (симпозиуми, семинари, преговори, пресконференции и т.н.)

Шушутаж и придружаване

Тези два вида устен превод са идеално пригодени за по-неформални събития или заседания на конкурсни комисии.

  • Шушутажът е вид симултанен устен превод, при който преводачът препредава думите на говорещият на даден език директно в ухото на слушателя с нисък глас (шепнешком). Той е особено подходящ за двустранни отношения.
  • Придружаването се използва за асистиране при пазаруване, настаняване, контакти и запознаване на чужденците със средата.

Превод пред нотариус

Преводачът превежда по време на изповядване на сделка с чуждестранни граждани, подписва се и носи юридическа отговорност за верността на предадената информация.

Превод по телефона

Преводът по телефона е вид консекутивен превод и за него се използва несложно техническо оборудване, което да осигури един успешен и позлотворен разговор от двете страни на линията.