Технически преводи

Ние превеждаме техническата Ви документация, така че клиентите ви да разбират как да използват продуктите ви. Широкото разпространение на технологията и науката днес е такава, че техническият превод се превръща в основен елемент, на който бизнесът трябва да обърне сериозно внимание. Преводът на техническа документация (ръководства за употреба, инструктажи, патенти, отчети и т.н.) е от решаващо значение за фирмите, особено тези, които искат да спечелят място на международните пазари. Трудностите за преводача са двупосочни: те трябва да преведат точно техническите термини и да ги адаптират към местната култура.

Преводаческа агенция за технически преводи      

Качеството винаги е най-високия приоритет. Арабиком777 ЕООД назначава експерти, които притежават отлична езикова квалификация в съчетание със значителни познания в определена област.

Техническите ни преводачи са квалифицирани в редица области, като: инженерни науки, механика, индустриално производство, графичен дизайн, автомобилостроене, химическо инженерство, нефт и газ, електроника, металообработване, телекомуникационни технологии, възобновяема и соларна енергия.

Качеството на преводаческите ни услуги се гарантира от стриктния подбор на преводачи на базата на тяхната квалификация и професионален опит.

Преводачески услуги за техническа документация

Точността и прецизността на превода е крайъгълния камък на работата ни, защото и най-незначителното несъответствие в един технически текст може да доведе до сериозни последствия. Светът на технологиите разчита на ясна и кратка техническа документация. Въпреки това, като професионалисти много пъти сме чели и преработвали технически инструкции с неясно съдържание и правописни грешки, което е непрофесионално и може да нанесе сериозни поражения върху бизнеса и репутацията ви.

Преводът на технически инструкции не може да бъде импровизиран!

Накрая е важно да отбележим, че техническият превод изисква двойна компетентност- техническа и лингвистична. Поради тази причина, и непрекъснатата нужда от повишаване квалификацията на техническите преводачи, цената на този вид преводачески услуги е по-висока от цената на преводите с обща тематика.

Типове техническа документация

 • Техническите документи, които редовно превеждаме включват:

 • Ръководства за монтаж, експлоатация, ремонт, наръчника на потребителя.

 • Листовки за безопасност на материалите

 • Стандартни оперативни процедури (СОП)    продефисонални технически преводи

 • Технически чертежи

 • Описание на процеси

 • Патенти

 • Инженерни текстове

 • Ръководства за машини и инструкция

 • Описания и листове с техническа документация

 • Нормативи

 • Спецификации

 • Ценови оферти

 • Ръководства за потребителя

 • Технически инструкции

 • Технологични наръчници