Индустриите, от които зависи здравето и живота ни

Специализирани медицински и фармацевтични преводи от преводачи-експерти

Медицинските и фармацевтични преводи са високоспециализирана дисциплина и трябва да бъдат извършвани САМО от преводачи с подходящата квалификация. Затова ние винаги назначаваме преводачи с образование и квалификация, които са доказали своя опит и компетенция в определената област на превод. Медицинските ни преводачи са проверени, а качеството на тяхната работа се контролира и оценява периодично.

Arabikom777 Life Sciences е посветена на осигуряването на изключителни услуги за превод, които помагат на клиентите ни да трансформират иновациите в здравеопазването в световен мащаб. Ние доставяме качество на превода, което увеличава ефективността на клиничните изпитания, заедно с нормативни документи, медицинско етикиране, подготовка, електронно обучение и много други.

Медицински изделия

В Арабиком777 имаме доказан опит в предоставянето на висококачествени преводи в кратки срокове за производители на медицинските изделия и доставчици. Ние превеждаме изследователски документи, таблици с данни, потребителски интерфейс на софтуер, ръководства за помощни устройства, доклади и фирмени договори.

Превеждаме широк спектър от документация и процедури, включително:

 • Клинични опити
 • Лекарствени наредби
 • Лицензи
 • Рекламни материали и ръководства за употреба
 • Кратка характеристика на продукти
 • Листовки с информация за пациента
 • Презентации
 • Фармацевтични каталози и брошури
 • Документация за медицински изделия и помощни системи
 • Процедури по взаимно признаване
 • Научни доклади
 • Заявления до здравните регулаторни органи;
 • Опаковки и етикиране на медицински изделия
 • Мултимедийни продукти 
 • Медицински журнали и програми за обучение
 • Дистрибуция и маркетинг на лекарства и оборудване 
 • Досиета за регистрация на лекарствени препарати
 • Процедури за одобрение на лекарства
 • Патентни заявления
 • Процедури за производство и контрол
 • Медицински уреди, апаратура и хирургически инструменти;
 • и други….

Медицински преводи, преводи за фармация, химически препарати, козметика, токсикологични изследвания, медицински спецификации, документация за медицинска апаратура, която да бъде преведена и редактирана, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.