Локализацията е начин да разпространите бизнеса си в чужбина


Услуги за локализация на уебсайт, софтуер или приложение

Локализацията е много повече от обикновен превод и включва: адаптиране на съдържанието и локализация на уебсайт, софтуер или приложение към културата на дадена държава. Това включва мерни единици, валута, начини на плащане, формат на дати, адреси или графики. Цветът на текста, както и някои визулани елементи и цветове, също могат да участват в процеса на локализация. В АРАБИКОМ 777 ще анализирамр проекта ви и ще назначим най-подходящите специалисти, които успешно да го реализират.

Локализация на уебсайт

Експерти в локализацията

В АРАБИКОМ 777 обработваме всички видове заявка за локализация, включително уеб сайтове, софтуер и приложения. Можем да локализираме всички файлови формати (PHP, XML, LaTeX, HTM, HTML, .properties или .po). Извличаме или изолираме съдържанието, което трябва да бъде локализирано, и го реинтегрираме в оригиналния файл, без да променяме кода. Предлагаме и услуги за тестване на функционалността, както и потвърждение за печат, преди да бъде публикувано локализираното ви съдържание. АРАБИКОМ 777 предлага многоезична предпечатна подготовка, за да гарантира, че форматирането и оформлението на оригиналните документи е издържано.

Иновации в технологиите

В допълнение към човещкия потенциал, АРАБИКОМ 777 внедрява технологична система, която ви предлага интерфейс, който да се интегрира директно към ващата система за управление на съдържанието. Там ще можете да изпращате файлове за превод директно от бекофиса на сайта ви, да се свързвате с преводача бързо и да интегрирате преведените страница в избрания уебсайт. Ние ще предложим опростен процес за максимална производителност, минимална вероятност за грешки,  и гарантиран начин за съкращаване на времето на проекта.