Акредитация

АРАБИКОМ 777 ЕООД е лицензирана агенция за преводи и е сертифицирана от:

Договор с Министерство на външните работи
Договор между Агенция за преводи и легализация Арабиком 777 ЕООД и МВнр

Договор с Министерство на Външните Работи

Сертифициращ орган: Министерство на външните работи (МВнР)
Цели: Агенция за преводи и легализация "АРАБИКОМ 777" ЕООД отговаря на всички международни, европейски и национални изисквания и критерии, за да извършва официални преводи на всички езици и да легализира всички видове документи от и за чужбина. 

Администратор на лични данни

Комисия за защита на личните данни

Сертифициращ орган: Комисия за Защита на Личните Данни (КЗЛД)

Цели: АРАБИКОМ 777 ЕООД е администратор на лични данни, което му дава право да обработва и съхранява лични данни при стриктни условия и процедури.