Официален превод от заклет преводач


Официален превод и легализация

Легализация означава оформяна на публичния документ съгласно законодателствата на изпращащата и приемащата страна.

В допълнение към услугата „Официален превод от заклет преводач“, АРАБИКОМ 777 също така предлага легализация, Апостил и заверка на преводите. Независимо дали имате нужда от официален превод на удостоверение за гражданско състояние (акт за раждане, брак или смърт), съдебен документ (решение, арбитражно решение), нотариален акт или административно решение, АРАБИКОМ 777 ще работи с вас на всяка стъпка до изпълнението на проекта ви за превод.

Легализация на документи
Легализация на частни и фирмени документи. Превод от заклет преводча. Заверка на превод в Министерство на външните работи.

 Какво е официален превод?

За разлика от стандартния превод, официалният превод е обект на строги законови изисквания. Преводът е „официален“, когато е направен от заклет преводач, които удостоверява чрез подпис и печат, че преводът е верен и отговаря на оригиналния документ. Това дава на документа правен статут от местните власти и може да послужи пред чуждестранните държавни органи. Не всеки преводач има правото да извършва официални преводи. В България, списъка на заклетите преводачи се поддържа и обновява от Министерство на външните работи, където се сертифицира и подписа върху превода.

Заверки, легализация и сертифициране с Апостил

В определени случаи и за някои държави, стандартният заверен превод не е достатъчен, за да се удостовери неговата законност. Понякога е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки:

Заверка на превода: удостоверява автентичността на подписа на заклет преводач върху официален документ. Тази заверка се прави в Консулски отдел към Министерство на външните работи (МВнР).

Легализация: удостоверява автентичността на подписите и печатите върху документа. Право да извършват тази процедура има МВнР и чуждестранните посолства на страните, за които е предназначен документа и ще бъде представен превода.

Сертификация с Апостил: тази процедура легализира подписа на органа, издал оригиналния документ. Тази процедура се извършва в отдел „Апостил“ на три министерства: Министерство на външните работи, Министерство на образованието и Министерство на правосъдието.